Alle aankopen die verricht worden via de webshop van www.optiekdeleersnijder.be of via www.eyecatchonline.com vallen onder de hier bepaalde algemene voorwaarden.
We behouden ons het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en bij het overgaan van een bestelling verklaart de koper ermee in steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

BVBA Optiek De Leersnijder
Bredabaan 419c
2990 Wuustwezel (België)
Telefoon: 0032/3 669 63 21
E-mail: info@eyecatchonline.com
Website: www.optiekdeleersnijder.be - www.eyecatchonline.com

HR 275360
BTW nummer 0439906975

Artikel 2 – Aanbod

Wij verkopen optische brillen en zonnebrillen al dan niet met of zonder correctieglazen (zie beperkingen van brillen en zonnebrillen met correctieglazen in artikel 3).
Wij zijn officiële dealer van al de merken die wij u aanbieden. Wij kopen al onze producten rechtstreeks bij de officiële leveranciers en kunnen u dan ook een garantie van twee jaar geven op alle fabricagefouten.
Alle brillen en zonnebrillen met correctieglazen worden door gediplomeerde opticiens gemonteerd.
Indien u een bril of zonnebril met correctieglazen wenst te kopen dient u steeds de volledige specificaties van uw huidige of laatst gemeten correcties door te geven. Volg hiervoor de instructies onder rubriek “glazen” (Dit kan u doen door de pagina “glazen” volledig in te vullen of door een voorschrift van uw oogarts of een brilpasje van uw opticien mee te sturen bij uw bestelling ofwel via de webshop, ofwel via e-mail, ofwel via post.)
Indien het niet mogelijk is om de gevraagde bestelling te maken of te leveren om welke reden dan ook nemen wij contact met u op en heeft u steeds de mogelijkheid om uw bestelling te wijzigen of kosteloos te annuleren. De koper kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 3 – Beperkingen van brillen en zonnebrillen met correctieglazen

Levertijd van brillen en zonnebrillen met correctieglazen zal hoger oplopen dan van de producten die niet op maat gemaakt dienen te worden.
Deze op maat gemaakte producten kunnen nooit omgeruild, teruggestuurd of vergoed worden.
Indien een zonnebril dient te worden voorzien met correctieglazen hou er dan rekening mee dat deze zonnebril er anders zal uitzien dan de afbeelding van diezelfde zonnebril die wordt weergegeven op de webshop.
Wij streven er steeds naar om de kleuren van de glazen zo dicht mogelijk te laten overeen komen met de oorspronkelijke zonnebril doch kunnen dit niet garanderen.
Glazen op sterkte zullen ook nooit het logo van het merk op de lens kunnen weergeven zoals bij de gewone zonnebrillen.

Artikel 4 – Bestelling

Indien u bijkomende vragen hebt betreffende een bestelling die u bij ons wil doen kan u deze, vóór dat u uw bestelling plaatst, steeds stellen via ons e-mail adres info@eyecatchonline.com.

De koopovereenkomst komt tot stand van zodra u op “Bestellen” klikt.
Na bestelling ontvangt u van ons een bevestigingsmail met alle gegevens van de producten die u bij ons besteld heeft.
Indien u ons bij uw bestelling onjuiste gegevens hebt doorgegeven, zoals naam, adres, leveradres, e-mailadres of bij een bestelling van glazen foutieve correcties en/of bijhorende gegevens, kunnen wij hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en zullen alle bijhorende kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de koper zijn. De koper kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 5 – Prijs

Voor EU klanten:

Alle prijzen van onze producten die vermeld staan in onze webshop zijn steeds inclusief BTW (21%).
Bijkomende kosten zoals verzendkosten zijn steeds voor rekening van de koper.

Voor niet EU klanten:

Belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen.
Indien u een aankoop doet vanuit een ander land dan België dient u er rekening mee te houden dat er bijkomende douane- en/of invoerrechten kunnen aangerekend worden.
Deze kosten en het bedrag ervan hangt af van het land waarin u woont.
Belastingen, invoerrechten, douanekosten en verzendkosten zijn steeds voor rekening van de koper.

Artikel 6 – Betalingswijze

Voor de betaling van uw bestelling via onze webshop maken wij gebruik van een elektronisch betalingssysteem, dit ter garantie van een veilige betaling.
De bestelde producten worden pas verstuurd of, indien het een bril of zonnebril met correctieglazen betreft gemaakt, nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Hierdoor kunnen de levertijden zoals voorzien door Bpost hoger oplopen dan voorzien.

Artikel 7 – Levering

Van zodra wij uw betaling ontvangen hebben wordt uw bestelling opgestuurd naar het door u opgegeven leveradres.
Er worden geen goederen verzonden in het weekend of op feestdagen.
Wij leveren wereldwijd.
Indien uw bestelling een product betreft dat moet gemaakt worden zoals een bril en/of zonnebril met correctieglazen zal de levertermijn hoger oplopen.
Indien een product op het ogenblik van uw bestelling niet voorradig is en wij dit dienen te bestellen bij de leverancier zullen wij u contacteren indien de levertermijn hoger zal oplopen dan 30 werkdagen.

Verzending wordt verzorgd door Bpost.
De verzendingskosten zijn met verzekering inbegrepen;

België:

  • Aan huis geleverd: € 4,45
  • In een afhaalpunt: € 2,99

Nederland en Luxemburg: € 6,00

Frankrijk – Duitsland – Groot-Brittanie: € 10,00

USA: € 11,50

Italië-Spanje-Zweden-Denemarken-Oostenrijk-Finland-Polen-Portugal-Griekenland-Ierland-Tsjechië-Hongarije: € 16,00

Turkije-Zwitserland-Australie-Canada: € 21,00

Alle andere landen wereldwijd: € 28,00

Artikel 8 – Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, voordat u de goederen terugstuurt, per e-mail naar info@eyecatchonline.com op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept ontvangt u, nadat wij de goederen terug ontvangen hebben, de door u reeds betaalde aankoopprijs van het product terug.
Alle kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden samen met bijhorende labels, toebehoren en alle accessoires en het aankoopbewijs worden teruggenomen.

Wij zullen geenszins producten terugnemen die gebruikt, beschadigd of onvolledig zijn, alsook artikels waarvan de labels verwijderd zijn en de bijhorende accessoires niet bijgevoegd zijn. Ook producten die op maat gemaakt zijn van de klant of volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, zoals brillen of zonnebrillen met correctieglazen, worden nooit teruggenomen. In dit geval heeft de klant helemaal geen recht op terugbetaling of schadevergoeding.

Er worden ook maar maximum 2 stuks producten teruggenomen.

Artikel 9 – Garantie

Wij geven 2 jaar garantie op onze producten. Deze garantietermijn begint te lopen vanaf de datum van levering van het product en geldt enkel op fabricagefouten.
Andere beschadigingen aan de producten zoals verkeerdelijk gebruik van het product, normale slijtage alsook verlies of diefstal van het product vallen niet onder deze garantie.

De Komono horloges vallen onder dezelfde garantie zoals hierboven beschreven.

Artikel 10 – Klachten

Alle klachten betreffende een zichtbaar gebrek, fabricagefout of de niet-conformiteit van het product dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk gemeld te worden aan info@eyecatchonline.com.
Lichte verschillen en afwijkingen in de kleur en patroon van de tekening van de brillen en zonnebrillen in vergelijking met de afbeelding die wordt weergegeven op de webshop zijn heel normaal en worden niet beschouwd als gebrek of niet-conformiteit van het product.

Artikel 11 – Privacy

In overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens garanderen wij u dat wij uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Alle door u meegedeelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de behandeling en verwerking van uw bestelling, het sturen van een mail met uw bestelstatus en het doorgeven van informatie betreffende bepaalde acties en marketingdoeleinden.
U heeft het recht op inzage en correctie van uw gegevens en u kan zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door een e-mail te sturen naar info@eyecatchonline.com.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit doorgeven aan derden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten via de webshop van www.optiekdeleersnijder.be of via www.eyecatchonline.com worden beheerst door het Belgisch recht.

Laatst gewijzigd op 30 januari 2018